FANDOM


Super Conductor Tyranno
超伝導恐獣(スーパーコンダクターティラノ)
SuperConductorTyranno-SR04-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
超伝導恐獣
スーパーコンダクターティラノ
 Tên Nhật (Chuẩn) 超伝導恐獣
スーパーコンダクターティラノ
 Tên Nhật (rōmaji) Sūpā Kondakutā Tirano
 Tên Hàn 초전도 티라노
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 8 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Dinosaur / Effect
 CÔNG / THỦ 3300 / 1400
 Mã số 85520851
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.