FANDOM


Super Anti-Kaiju War Machine Mecha-Dogoran
(たい)(かい)(じゅう)(よう)(けっ)(せん)(へい)()スーパーメカドゴラン
SuperAntiKaijuWarMachineMechaDogoran-MP17-EN-R-1E
 Tên Việt Siêu Cơ Khí Dogoran, Chiến Khí Tối Tượng Khắc Chế Lạc Diệt Thú
 Tên Nhật (Kana)
たい
かい
じゅう
よう
けっ
せん
へい
きスーパーメカドゴラン
 Tên Nhật (Chuẩn)
たい
かい
じゅう
よう
けっ
せん
へい
スーパーメカドゴラン
 Tên Nhật (rōmaji) Taikaijūyō Kessen Heiki Sūpāmekadogoran
 Tên Nhật (Dịch) Super Mecha-Dogoran, the Anti-Kaiju Final Battle Weapon
 Tên Hàn 대파괴수용결전병기 슈퍼메카도고란
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 8 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Machine / Effect
 CÔNG / THỦ ? / 2000
 Mã số 84769941
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.