Sunvine Maiden
  • Nhật: 聖蔓の乙女
    サンヴァイン・メイデン
  • Kana:
    聖蔓の乙女
    サンヴァイン・メイデン
  • Romaji: San Vain Meiden
  • Việt: Thần Diệp Thánh Nữ
Khác:
San Vine Maiden
Hệ

THỔ

Cấp sao

1 CG Star.svg

[ ]
Khi đối thủ kích hoạt một lá bài hoặc hiệu ứngchọn mục tiêu 1 quái thú Thực Vật bạn điều khiển (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá này từ tay của bạn, và nếu bạn làm thế, phủ nhận kích hoạt.
CÔNG / 0   THỦ / 0
Xuất hiện
Bài Anime (Thư viện: VRAINS)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Sunvine Maiden When your opponent activates a card or effect that targets 1 Plant monster you control (Quick Effect): You can Special Summon this card from your hand, and if you do, negate the activation.

Hình ảnh khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.