FANDOM


Summoner Monk
(しょう)(かん)(そう)サモンプリースト
SummonerMonk-SDCL-EN-C-1E
 Tên Việt Triệu hồi Sư
 Tên Nhật (Kana)
しょう
かん
そうサモンプリースト
 Tên Nhật (Chuẩn)
しょう
かん
そう
サモンプリースト
 Tên Nhật (rōmaji) Shōkan Sō - Samon Purīsuto
 Tên Nhật (Dịch) Summoner Monk - Summon Priest
 Tên Hàn 소환승 서몬 프리스트
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Spellcaster / Effect
 CÔNG / THỦ 800 / 1600
 Mã số 00423585
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.