FANDOM


Summoned Skull
デーモンの(しょう)(かん)
SummonedSkull-MIL1-EN-C-1E
 Tên Việt Triệu Hồi Quỷ Vương
 Tên Nhật (Kana) デーモンの
しょう
かん
 Tên Nhật (Chuẩn) デーモンの召
しょう
かん
 Tên Nhật (rōmaji) Dēmon no Shōkan
 Tên Nhật (Dịch) Summoned Daemon
 Tên Hàn 데몬 소환
 Loại bài Quái thú Thường
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 6 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Fiend / Normal
 CÔNG / THỦ 2500 / 1200
 Mã số 70781052
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác