Subterror Behemoth Voltelluric
SubterrorBehemothVoltelluric-RATE-EN-R-1E.png
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ.png
 Cấp sao 9 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Thunder / Flip / Effect
 CÔNG / THỦ 1900 / 3000
 Mã số 21607304
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.