Subterror Behemoth Stygokraken
SubterrorBehemothStygokraken-INOV-EN-SR-1E.png
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ.png
 Cấp sao 5 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Sea Serpent / Flip / Effect
 CÔNG / THỦ 1400 / 2600
 Mã số 65976795
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.