FANDOM


Subterror Behemoth Dragossuary
SubterrorBehemothDragossuary-RATE-EN-SR-1E
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 6 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Zombie / Flip / Effect
 CÔNG / THỦ 2400 / 1600
 Mã số 95218695
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.