"Subterror" là một archetype xuất hiện lần đầu tiên trong Booster Pack "The Dark Illusion". Cùng với "SPYRAL", Subterror là một trong hai archetype chỉ có trong TCG.

Tất cả các Quái thú của archetype này đều là hệ Thổ, nhưng mỗi Quái thú lại đều có một CấpLoại khác nhau.

Thiết kế

Archetype "Subterror" là kết hợp của "Subterror Behemoth" và "Subterror Nemesis" - một bên là các Quái thú khổng lồ tượng trưng cho các bất thường về địa lý hoặc các loại đá, một bên là các thợ săn quái vật thuộc tộc người.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.