FANDOM


Substitoad
イレカエル
Substitoad-LODT-EN-R-1E
 Tên Nhật イレカエル
 Tên Hàn 교체 깨구리
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỦY THỦY
 Cấp sao 1 CG Star
 Loại Aqua / Effect
 CÔNG / THỦ 100 / 2000
 Mã số 20663556
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Cấm
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.