FANDOM


Suanni, Fire of the Yang Zing
(えん)(りゅう)(せい)-シュンゲイ
SuanniFireoftheYangZing-MP15-EN-SR-1E
 Tên Việt Suanni, Tuệ Tinh Long của Lửa
 Tên Nhật (Kana)
えん
りゅう
せい-シュンゲイ
 Tên Nhật (Chuẩn)
えん
りゅう
せい
-シュンゲイ
 Tên Nhật (rōmaji) Enryūsei - Shungei
 Tên Nhật (Dịch) Suanni, Dracomet of Fire
 Tên Hàn 염룡성-순게이
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ HỎA HỎA
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Wyrm / Effect
 CÔNG / THỦ 1900 / 0
 Mã số 30106950
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.