FANDOM


Stygian Street Patrol
ヘルウェイ・パトロール
StygianStreetPatrol-SDPD-EN-C-1E
 Tên Việt Người Tuần Tra Tử Lộ
 Tên Nhật ヘルウェイ・パトロール
 Tên Nhật (rōmaji) Heruwei Patorōru
 Tên Nhật (Dịch) Hellway Patrol
 Tên Hàn 헬웨이 패트롤
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Fiend / Effect
 CÔNG / THỦ 1600 / 1200
 Mã số 13521194
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.