FANDOM
Structure Deck: Synchron Extreme là một Structure Deck trong Yu-Gi-Oh! Official Card Game. Nó là Bộ thứ 28 trong series Structure Deck của OCG, nối tiếp Structure Deck: HERO's Strike.

Đặc trưng

  • Bộ này xoay quanh việc Triệu hồi Đồng bộ.
  • Bao gồm 10 lá bài được thiết lập để tạo nên một sức mạnh mới cho Triệu hồi Đồng bộ!
  • Các lá bài được in lại nhằm đáp ứng nhu cầu của người chơi, cả mới lẫn cũ.

Phân tích

Mỗi Structure Deck: Synchron Extreme chứa 44 lá bài trong tổng số, 4 trong Bộ bài Phụ. Số lượng bài thuộc mỗi độ hiểm như sau:

Hình ảnh

Lists

Số set Tên Anh Tên Nhật Độ hiếm Thể loại S.lượng
SD28-JP001 Jet Synchron Super Parallel Rare Tuner monster 1
SD28-JP002 Rush Warrior Normal Parallel Rare Effect Monster 1
SD28-JP003 Synchron Carrier Normal Parallel Rare Effect Monster 1
SD28-JP004 Junk Synchron ジャンク・シンクロン Common Tuner monster 2
SD28-JP005 Quickdraw Synchron Common Tuner monster 1
SD28-JP006 Drill Synchron Common Tuner monster 1
SD28-JP007 Turbo Synchron Common Tuner monster 1
SD28-JP008 Unknown Synchron Common Tuner monster 1
SD28-JP009 Fleur Synchron Common Tuner monster 1
SD28-JP010 Synchron Explorer Common Effect Monster 1
SD28-JP011 Speed Warrior Common Effect Monster 1
SD28-JP012 Sonic Warrior Common Effect Monster 1
SD28-JP013 Doppelwarrior Common Effect Monster 1
SD28-JP014 Quillbolt Hedgehog Common Effect Monster 1
SD28-JP015 Tuningware Common Effect Monster 1
SD28-JP016 Swift Scarecrow (そっ)(こう)のかかし Common Effect Monster 1
SD28-JP017 Level Eater Common Effect Monster 1
SD28-JP018 Effect Veiler エフェクト・ヴェーラー Common Tuner monster 1
SD28-JP019 Genex Neutron Common Effect Monster 1
SD28-JP020 Genex Ally Birdman Common Tuner monster 1
SD28-JP021 Plaguespreader Zombie ゾンビキャリア Common Tuner monster 1
SD28-JP022 White Dragon Wyverburster Common Effect Monster 1
SD28-JP023 Black Dragon Collapserpent Common Effect Monster 1
SD28-JP024 Scrap Fist Normal Parallel Rare Quick-Play Spell Card 1
SD28-JP025 Limitover Drive Normal Parallel Rare Quick-Play Spell Card 1
SD28-JP026 Starlight Junktion Normal Parallel Rare Field Spell Card 1
SD28-JP027 Tuning Common Normal Spell Card 1
SD28-JP028 Reinforcement of the Army Common Normal Spell Card 1
SD28-JP029 The Warrior Returning Alive Common Normal Spell Card 1
SD28-JP030 Dark Eruption Common Normal Spell Card 1
SD28-JP031 One for One Common Normal Spell Card 1
SD28-JP032 Night Beam Common Normal Spell Card 1
SD28-JP033 Pot of Avarice (どん)(よく)(つぼ) Common Normal Spell Card 1
SD28-JP034 Scrap-Iron Statue Normal Parallel Rare Normal Trap Card 1
SD28-JP035 Scrap-Iron Scarecrow Common Normal Trap Card 1
SD28-JP036 Limiter Overload Common Normal Trap Card 1
SD28-JP037 Call of the Haunted リビングデッドの()(ごえ) Common Continuous Trap Card 1
SD28-JP038 Imperial Iron Wall Common Continuous Trap Card 1
SD28-JP039 Solemn Judgment Common Counter Trap Card 1
SD28-JP040 Stardust Warrior Ultra Parallel Rare Synchro Monster 1
SD28-JP041 Jet Warrior Super Parallel Rare Synchro Monster 1
SD28-JP042 Accel Synchron Super Parallel Rare Tuner Synchro Monster 1
SD28-JP043 Junk Warrior Common Synchro Monster 1

Liên kết ngoài

  • YGOrganization Structure Deck: Synchron Extreme
  • yugioh-card.com/japan 遊戯王アーク・ファイブ OCG STRUCTURE DECK - シンクロン・エクストリーム - (Japanese)
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.