FANDOMStructure Deck: Master of Pendulum là một Structure Deck trong Yu-Gi-Oh! Official Card Game. Nó là Bộ thứ 29 trong series Structure Deck của OCG, nối tiếp Structure Deck: Synchron Extreme.

Đặc trưng

  • Bộ này xoay quanh việc Triệu hồi Dao động.
  • Nó bao gồm 2 con rồng chủ bài cùng nhiều lá bài bắt mắt, nhằm thu hút thêm nhiều người chơi mới và các người chơi nhỏ tuổi!
  • Các lá bài được in lại để đáp ứng như cầu của người chơi, cả mới lẫn cũ.
  • Bao gồm cách thành viên và/hoặc hỗ trợ cho các archetypes "Magician", "Performapal" và "Odd-Eyes".

Phân tích

Mỗi Structure Deck: Master of Pendulum chứa 43 lá bài trong tổng số. Số lượng bài thuộc mỗi độ hiểm như sau:

Hình ảnh

Danh sách

Số Set Tên Anh Tên Nhật Độ hiếm Thể loại
SD29-JP001 Dragonpulse Magician (りゅう)(みゃく)()(じゅつ)() Normal Parallel Rare Normal Pendulum Monster
SD29-JP002 Dragonpit Magician (りゅう)(けつ)()(じゅつ)() Normal Parallel Rare Normal Pendulum Monster
SD29-JP003 Nobledragon Magician ()(りゅう)()(じゅつ)() Super Rare Effect Pendulum Tuner monster
SD29-JP004 Oafdragon Magician‎ (せん)(りゅう)()(じゅつ)() Super Rare Effect Pendulum Monster
SD29-JP005 Performapal Skullcrobat Joker EM(エンタメイト)ドクロバット・ジョーカー Normal Parallel Rare Effect Pendulum Monster
SD29-JP006 Stargazer Magician (ほし)()みの()(じゅつ)() Common Effect Pendulum Monster
SD29-JP007 Timegazer Magician (とき)()みの()(じゅつ)() Common Effect Pendulum Monster
SD29-JP008 Odd-Eyes Pendulum Dragon オッドアイズ・ペンデュラム・ドラゴン Super Rare Effect Pendulum Monster
SD29-JP009 Performapal Silver Claw Common Effect Pendulum Monster
SD29-JP010 Performapal Salutiger Common Effect Monster
SD29-JP011 Performapal Thunderhino EM(エンタメイト)ジンライノ Common Effect Monster
SD29-JP012 Metaphys Armed Dragon‎ Common Normal Monster
SD29-JP013 Chaos Hunter Common Effect Monster
SD29-JP014 Fusilier Dragon, the Dual-Mode Beast Common Effect Monster
SD29-JP015 Lyla, Lightsworn Sorceress ライトロード・マジシャン ライラ Common Effect Monster
SD29-JP016 Fencing Fire Ferret Common Effect Monster
SD29-JP017 Inari Fire Common Effect Monster
SD29-JP018 Nefarious Archfiend Eater of Nefariousness Common Effect Monster
SD29-JP019 Jigabyte Common Effect Monster
SD29-JP020 Goblindbergh Common Effect Monster
SD29-JP021 Morphing Jar メタモルポット Common Flip monster
SD29-JP022 X-Saber Airbellum Common Effect Tuner monster
SD29-JP023 Magna Drago Common Effect Tuner monster
SD29-JP024 Re-Cover Common Effect Tuner monster
SD29-JP025 Sky Iris Normal Parallel Rare Field Spell Card
SD29-JP026 Pendulum Call ペンデュラム・コール Normal Parallel Rare Normal Spell Card
SD29-JP027 Pendulum Shift ペンデュラム・ターン Common Quick-Play Spell Card
SD29-JP028 Pendulum Rising Common Normal Spell Card
SD29-JP029 Sacred Sword of Seven Stars Common Normal Spell Card
SD29-JP030 Summoner's Art (しょう)(かん)()のスキル Common Normal Spell Card
SD29-JP031 Mystical Space Typhoon サイクロン Common Quick-Play Spell Card
SD29-JP032 Scapegoat Common Quick-Play Spell Card
SD29-JP033 Forbidden Dress Common Quick-Play Spell Card
SD29-JP034 Book of Eclipse Common Quick-Play Spell Card
SD29-JP035 Terraforming テラ・フォーミング Common Normal Spell Card
SD29-JP036 Pendulum Back Common Normal Trap Card
SD29-JP037 Powerful Rebirth Common Continuous Trap Card
SD29-JP038 Traptrix Trap Hole Nightmare Common Normal Trap Card
SD29-JP039 Torrential Tribute (げき)(りゅう)(そう) Common Normal Trap Card
SD29-JP040 Eradicator Epidemic Virus Common Normal Trap Card
SD29-JP041 Odd-Eyes Meteorburst Dragon オッドアイズ・メテオバースト・ドラゴン Ultra Rare Effect Synchro Monster
SD29-JP042 Odd-Eyes Absolute Dragon オッドアイズ・アブソリュート・ドラゴン Ultra Rare Effect Xyz Monster
SD29-JP043 Beast-Eyes Pendulum Dragon Normal Parallel Rare Effect Fusion Monster

Liên kết ngoài

  • yugioh-card.com/japan 遊戯王アーク・ファイブ OCG STRUCTURE DECK マスター・オブ・ペンデュラム (Japanese)
  • YGOrganization Structure Deck: Master of Pendulum
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.