FANDOM


Strong Wind Dragon
  • Nhật: ストロング・ウィンド・ドラゴン
  • Romaji: Sutorongu Windo Doragon
  • Việt: Mãnh Phong Long
Hệ

PHONG.png PHONG

Cấp sao

6 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star

Loại Hiệu ứng

[ ]
Không thể bị tiêu diệt trong chiến đấu với một quái thú mà có cùng CÔNG. Nếu lá này được Triệu hồi Hi sinh bằng cách Hi sinh một quái thú Rồng: Nó tăng CÔNG bằng một nửa CÔNG gốc của quái thú được Hi sinh. Nếu lá bài này tấn công một quái thú Thế Thủ, gây thiệt hại chiến đấu xuyên giáp cho đối thủ.
CÔNG / 2400   THỦ / 1000
Xuất hiện
Bài Anime (Thư viện: 5D's)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Strong Wind Dragon This card cannot be destroyed in battle with a monster that has the same ATK. When this card is Tribute Summoned by Tributing a Dragon-Type monster, it gains ATK equal to half the original ATK of the Tributed monster. During battle between this attacking card and a Defense Position monster whose DEF is lower than the ATK of this card, inflict the difference as Battle Damage to your opponent.

Hình ảnh khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.