FANDOM


Striping Partner
ストライピング・パートナー
StripingPartner-EXFO-EN-C-1E
 Tên Việt Cộng Sự Gột Tẩy
 Tên Nhật ストライピング・パートナー
 Tên Nhật (rōmaji) Sutoraipingu Pātonā
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Cyberse / Effect
 CÔNG / THỦ 1200 / 1600
 Mã số 74715061
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.