FANDOM


Strike of the Monarchs
(てい)(おう)(ごう)()
StrikeoftheMonarchs-NECH-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
てい
おうの
ごう
 Tên Nhật (Chuẩn)
てい
おう
の轟
ごう
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Tức thời Quick-Play
 Mã số 05795980
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.