FANDOM


Stray Lambs
(まよ)える()(ひつじ)
StrayLambs-LCJW-EN-UR-1E
 Tên Việt Cừu đi Lạc
 Tên Nhật (Kana)
まよえる
ひつじ
 Tên Nhật (Chuẩn)
まよ
える仔
ひつじ
 Tên Nhật (rōmaji) Mayoeru Kohitsuji
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 60764581
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.