FANDOM


Stoic of Prophecy
魔導術士 ラパンデ
StoicofProphecy
Nhóm liên quan Prophecy
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ THỦY WATER
CẤP SAO 1 CG Star
Chủng Spellcaster/Effect
ATK/DEF 300/200
Mã số 54359696
Loại Hiệu ứng Trigger
Mô tả Hiệu ứng
Khi lá này được đưa vào Mộ bài: Lấy 1 quái thú "Prophecy" Cấp 3 sao từ Bộ bài của bạn lên tay.
English Description
When this card is sent to the Graveyard: Add 1 Level 3 "Prophecy" monster from your Deck to your hand.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.