FANDOM


Stellarknight Zefraxciton
覚星輝士(アステラナイト)-セフィラビュート
StellarknightZefraxciton-CROS-EN-R-1E
 Tên Nhật (Kana)
覚星輝士
アステラナイト-セフィラビュート
 Tên Nhật (Chuẩn) 覚星輝士
アステラナイト
-セフィラビュート
 Tên Nhật (rōmaji) Asuteranaito - Sefira Byūto
 Tên Nhật (Dịch) Astellarknight Sephirabuth
 Loại bài Quái thú Dao động
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Giới hạn Dao động PendulumScale 7
 Loại Fiend / Pendulum / Effect
 CÔNG / THỦ 1900 / 0
 Mã số 22617205
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.