FANDOM


Stellarknight Triverr
星輝士(ステラナイト) トライヴェール
StellarknightTriverr-NECH-EN-UR-1E
 Tên Nhật (Kana)
星輝士
ステラナイト トライヴェール
 Tên Nhật (Chuẩn) 星輝士
ステラナイト
トライヴェール
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ QUANG QUANG
 Hạng sao 4 Rank StarRank StarRank StarRank Star
 Loại Warrior / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 2100 / 2500
 Mã số 42589641
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.