Steam Synchron
スチーム・シンクロン
SteamSynchron-BLAR-EN-UR-1E.png
 Tên Việt Đồng Đồ Hơi Nước
 Tên Nhật スチーム・シンクロン
 Tên Nhật (rōmaji) Suchīmu Shinkuron
 Tên Hàn 스팀 싱크론
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỦY THỦY.png
 Cấp sao 3 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Machine / Tuner / Effect
 CÔNG / THỦ 600 / 800
 Mã số 83295594
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.