FANDOM


Starving Venom Fusion Dragon
スターヴ・ヴェノム・フュージョン・ドラゴン
StarvingVenomFusionDragon-INOV-EN-ScR-1E
 Tên Nhật スターヴ・ヴェノム・フュージョン・ドラゴン
 Tên Nhật (rōmaji) Sutāvu Venomu Fyūjon Doragon
 Tên Nhật (Dịch) Starve Venom Fusion Dragon
 Tên Hàn 스타브 베놈 퓨전 드래곤
 Loại bài Quái thú Dung hợp
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 8 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Dragon / Fusion / Effect
 CÔNG / THỦ 2800 / 2000
 Mã số 41209827
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.