Wikia Yu-Gi-Oh! tiếng Việt
Advertisement
Wikia Yu-Gi-Oh! tiếng Việt
Starving Venemy Dragon
スターヴ・ヴェネミー・ドラゴン
 Tên Việt Tật Độc Trung Long
 Tên Nhật スターヴ・ヴェネミー・ドラゴン
 Tên Nhật (rōmaji) Sutāvu Venemī Doragon
 Tên Nhật (Dịch) Starve Venemy Dragon
 Loại bài Quái thú Thường
 Hệ ÁM ÁM.png
 Cấp sao 7 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Giới hạn Dao động PendulumScale.png 1
 CÔNG / THỦ 2500 / 2000
 Loại Hiệu ứng
Hiệu ứng Dao động
Hiệu ứng Quái thú
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
  • Gợi ý
  • Tản mạn
  • Nguyên họa