FANDOMStarter Deck: Codebreaker là một Starter Deck trong Yu-Gi-Oh! Trading Card Game. Nó là deck thứ 13 trong series Starter Deck thường niên của TCG, nối tiếp Starter Deck: Link Strike.

Phân tích

Mỗi Starter Deck: Codebreaker chứa:

Thư viện ảnh

Danh sách

Số Bài Tên Bài Độ hiếm Thể loại
YS18-EN001 Leotron Common [[]]
YS18-EN002 Texchanger Common [[]]
YS18-EN003 Widget Kid Super Rare [[]]
YS18-EN004 Cyberse White Hat Ultra Rare [[]]
YS18-EN005 Bitron Common Quái thú Thường
YS18-EN006 RAM Clouder Common Quái thú Hiệu ứng
YS18-EN007 Linkslayer Common Quái thú Hiệu ứng
YS18-EN008 Backup Secretary Common Quái thú Hiệu ứng
YS18-EN009 Launcher Commander Common Quái thú Hiệu ứng
YS18-EN010 Cliant Common [[]]
YS18-EN011 Bitrooper Common [[]]
YS18-EN012 Flamvell Guard Common [[]]
YS18-EN013 Beast King Barbaros Common Quái thú Hiệu ứng
YS18-EN014 Cyber Dragon Common Quái thú Hiệu ứng
YS18-EN015 Exarion Universe Common Quái thú Hiệu ứng
YS18-EN016 Evilswarm Mandragora Common Quái thú Hiệu ứng
YS18-EN017 Marshmallon Common Quái thú Hiệu ứng
YS18-EN018 Ryko, Lightsworn Hunter Common Quái thú Lật mặt
YS18-EN019 Battle Fader Common Quái thú Hiệu ứng
YS18-EN020 Swift Scarecrow Common Quái thú Hiệu ứng
YS18-EN021 Cynet Recovery Super Rare [[]]
YS18-EN022 Cynet Universe Common Bài Phép Môi trường
YS18-EN023 Scapegoat Common [[]]
YS18-EN024 Monster Reborn Common Bài Phép Thông thường
YS18-EN025 Dark Hole Common Bài Phép Thông thường
YS18-EN026 Mystical Space Typhoon Common Bài Phép Tức thời
YS18-EN027 Book of Moon Common Bài Phép Tức thời
YS18-EN028 United We Stand Common Bài Phép Trang bị
YS18-EN029 Card Trader Common [[]]
YS18-EN030 Burden of the Mighty Common Bài Phép Duy trì
YS18-EN031 Ego Boost Common [[]]
YS18-EN032 Supply Squad Common Bài Phép Duy trì
YS18-EN033 Cynet Regression Common [[]]
YS18-EN034 Shadow Spell Common [[]]
YS18-EN035 Call of the Haunted Common Bài Bẫy Duy trì
YS18-EN036 Mirror Force Common Bài Bẫy Thông thường
YS18-EN037 Torrential Tribute Common Bài Bẫy Thông thường
YS18-EN038 Bottomless Trap Hole Common Bài Bẫy Thông thường
YS18-EN039 Zero Gravity Common [[]]
YS18-EN040 Compulsory Evacuation Device Common Bài Bẫy Thông thường
YS18-EN041 Transcode Talker Ultra Rare [[]]
YS18-EN042 Pentestag Super Rare [[]]
YS18-EN043 Decode Talker Common Quái thú Liên kết Hiệu ứng
YS18-EN044 Link Spider Common Quái thú Liên kết Hiệu ứng
YS18-EN045 Linkuriboh Common [[]]

Liên kết ngoài

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.