FANDOM


Starship Spy Plane
スターシップ・スパイ・プレーン
StarshipSpyPlane-MP14-EN-C-1E
 Tên Nhật スターシップ・スパイ・プレーン
 Tên Hàn 스타쉽 스파이 프레인
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ PHONG PHONG
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Machine / Effect
 CÔNG / THỦ 1100 / 500
 Mã số 15458892
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.