FANDOM


Stargrail Warrior Ningirsu
(せい)(はい)(せん)()ニンギルス
 Tên Việt Tinh Bôi Chiến Binh Ningirsu
 Tên Nhật (Kana)
せい
はい
せん
しニンギルス
 Tên Nhật (Chuẩn)
せい
はい
せん
ニンギルス
 Tên Nhật (rōmaji) Seihaisenshi Ningirusu
 Loại bài Quái thú Liên kết
 Hệ THỔ THỔ
 Loại Warrior / Link / Effect
 Dấu Liên kết [[:en:{{{link_arrows}}} Link Arrow Monster Cards|{{{link_arrows}}}]] [[File:LM-{{{link_arrows}}}.png]]
 CÔNG / LIÊN 2500 / 3
 Mã số 30194529
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Chưa phát hành
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.