FANDOM


Stargrail Swordsman Aurum
(せい)(はい)(けん)()アウラム
 Tên Việt Tinh Bôi Thánh Kiếm Sĩ Aurum
 Tên Nhật (Kana)
せい
はい
けん
しアウラム
 Tên Nhật (Chuẩn)
せい
はい
けん
アウラム
 Tên Nhật (rōmaji) Seihaikenshi Auramu
 Loại bài Quái thú Liên kết
 Hệ HỎA HỎA
 Loại Cyberse / Link / Effect
 Dấu Liên kết [[:en:{{{link_arrows}}} Link Arrow Monster Cards|{{{link_arrows}}}]] [[File:LM-{{{link_arrows}}}.png]]
 CÔNG / LIÊN 2000 / 2
 Mã số 04709881
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Chưa phát hành
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.