FANDOM


Stargrail Shrine Maiden Eve
(せい)(はい)神楽(かぐら)イヴ
 Tên Việt Tinh Bôi Phụng Thánh Eve
 Tên Nhật (Kana)
せい
はい
神楽
かぐらイヴ
 Tên Nhật (Chuẩn)
せい
はい
神楽
かぐら
イヴ
 Tên Nhật (rōmaji) Seihaikagura Ivu
 Loại bài Quái thú Liên kết
 Hệ THỦY THỦY
 Loại Spellcaster / Link / Effect
 Dấu Liên kết [[:en:{{{link_arrows}}} Link Arrow Monster Cards|{{{link_arrows}}}]] [[File:LM-{{{link_arrows}}}.png]]
 CÔNG / LIÊN 1800 / 2
 Mã số 77610772
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Chưa phát hành
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.