FANDOM


Starduston
スターダストン
Starduston-PRIO-EN-SP-1E
 Tên Nhật スターダストン
 Tên Hàn 스타더스튼
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 1 CG Star
 Loại Fiend / Effect
 CÔNG / THỦ ? / ?
 Mã số 95403418
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.