FANDOM


Stardust Spark Dragon
(せん)(こう)(りゅう) スターダスト
StardustSparkDragon-HSRD-EN-SR-1E
 Tên Việt Tinh Vân Ánh Chớp Bích Long
 Tên Nhật (Kana)
せん
こう
りゅう スターダスト
 Tên Nhật (Chuẩn)
せん
こう
りゅう
スターダスト
 Tên Nhật (rōmaji) Senkōryū Sutādasuto
 Tên Nhật (Dịch) Stardust the Flashing Jade Dragon
 Tên Hàn 섬광룡 스타더스트
 Loại bài Quái thú Đồng bộ
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 8 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Dragon / Synchro / Effect
 CÔNG / THỦ 2500 / 2000
 Mã số 83994433
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.