FANDOM


Stardust Charge Warrior
スターダスト・チャージ・ウォリアー
StardustChargeWarrior-PGL3-EN-GScR-1E
 Tên Nhật スターダスト・チャージ・ウォリアー
 Tên Nhật (rōmaji) Sutādasuto Chāji Woriā
 Loại bài Quái thú Đồng bộ
 Hệ PHONG PHONG
 Cấp sao 6 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Warrior / Synchro / Effect
 CÔNG / THỦ 2000 / 1300
 Mã số 64880894
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.