Star Seraph Sovereignty
光天使(ホーリー・ライトニング)スローネ
StarSeraphSovereignty-WSUP-EN-PScR-1E.png
 Tên Nhật (Kana)
光天使
ホーリー・ライトニングスローネ
 Tên Nhật (Chuẩn) 光天使
ホーリー・ライトニング
スローネ
 Tên Nhật (rōmaji) Hōrī Raitoningu Surōne
 Tên Nhật (Dịch) Holy Lightning - Throne
 Tên Hàn 홀리 라이트닝 스로네
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG.png
 Cấp sao 4 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Fairy / Effect
 CÔNG / THỦ 800 / 2000
 Mã số 91110378
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.