FANDOM


Star Eater
(せい)(たい)(りゅう)
StarEater-MP14-EN-ScR-1E
 Tên Việt Tinh Thực Long
 Tên Nhật (Kana)
せい
たい
りゅう
 Tên Nhật (Chuẩn)
せい
たい
りゅう
 Tên Nhật (rōmaji) Seitairyū
 Tên Nhật (Dịch) Starform Dragon
 Tên Hàn 성태룡
 Loại bài Quái thú Đồng bộ
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 11 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Dragon / Synchro / Effect
 CÔNG / THỦ 3200 / 2800
 Mã số 41517789
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.