FANDOM


Stack Reviver
スタック・リバイバー
StackReviver-MP18-EN-C-1E
 Tên Việt Ngăn Trữ Phục Sinh
 Tên Nhật スタック・リバイバー
 Tên Nhật (rōmaji) Sutakku Ribaibā
 Tên Hàn 스택 리바이버
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 2 CG StarCG Star
 Loại Cyberse / Effect
 CÔNG / THỦ 100 / 600
 Mã số 09523599
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.