Spiritual Wind Art - Miyabi
(ふう)(れい)(じゅつ)-「(みやび)
SpiritualWindArtMiyabi-AP07-EN-C-UE.png
 Tên Việt Phong Linh Thuật - "Thanh"
 Tên Nhật (Kana)
ふう
れい
じゅつ-「
みやび」
 Tên Nhật (Chuẩn)
ふう
れい
じゅつ
-「雅
みやび
 Tên Nhật (rōmaji) Fūreijutsu - "Miyabi"
 Tên Nhật (Dịch) Wind Spiritual Art - "Elegance"
 Tên Hàn 풍령술-「아」
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy.png
 Thuộc tính Thông thường Normal.svg
 Mã số 79333300
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.