Spiritual Water Art - Aoi
(すい)(れい)(じゅつ)-「(あおい)
SpiritualWaterArtAoi-AP02-EN-SR-UE.png
 Tên Nhật (Kana)
すい
れい
じゅつ-「
あおい」
 Tên Nhật (Chuẩn)
すい
れい
じゅつ
-「葵
あおい
 Tên Nhật (rōmaji) Suireijutsu - "Aoi"
 Tên Nhật (Dịch) Water Spirit Technique - "Hollyhock"
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy.png
 Thuộc tính Thông thường Normal.svg
 Mã số 06540606
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác


[[Category:]]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.