FANDOM


Spiritual Beast Cannahawk
(せい)(れい)(じゅう) カンナホーク
SpiritualBeastCannahawk-THSF-EN-SR-1E
 Tên Nhật (Kana)
せい
れい
じゅう カンナホーク
 Tên Nhật (Chuẩn)
せい
れい
じゅう
カンナホーク
 Tên Hàn 정령수 칸나호크
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ PHONG PHONG
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Thunder / Effect
 CÔNG / THỦ 1400 / 600
 Mã số 49885567
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.