FANDOM


Spirit of the Pharaoh
スピリッツ・オブ・ファラオ
 Tên Nhật スピリッツ・オブ・ファラオ
 Tên Nhật (rōmaji) Supirittsu obu Farao
 Tên Nhật (Dịch) Spirits of Pharaoh
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 6 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Zombie / Effect
 CÔNG / THỦ 2500 / 2000
 Mã số 25343280
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.