FANDOM


Spirit of Flames
(ほのお)(せい)(れい) イフリート
SpiritofFlames-SDOK-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
ほのおの
せい
れい イフリート
 Tên Nhật (Chuẩn)
ほのお
の精
せい
れい
 イフリート
 Tên Nhật (rōmaji) Honō no Seirei Ifurīto
 Tên Nhật (Dịch) Ifrit the Flame Spirit
 Tên Hàn 화염의 정령 이프리트
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ HỎA HỎA
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Pyro / Effect
 CÔNG / THỦ 1700 / 1000
 Mã số 13522325
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.