FANDOM


Spirit Reaper
(たましい)(けず)()(りょう)
SpiritReaper-PGLD-EN-GUR-1E
 Tên Việt Tử Thần
 Tên Nhật (Kana)
たましいを
けずる
りょう
 Tên Nhật (Chuẩn)
たましい
を削
けず
る死
りょう
 Tên Nhật (rōmaji) Tamashī o Kezuru Shiryō
 Tên Nhật (Dịch) Soul-Erasing Spirit
 Tên Hàn 영혼을 깎는 사령
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Loại Zombie / Effect
 CÔNG / THỦ 300 / 200
 Mã số 23205979
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.