FANDOM


Spiral, the Phantasmagoric Dragon
(げん)(おう)(りゅう) スパイラル
 Tên Nhật (Kana)
げん
おう
りゅう スパイラル
 Tên Nhật (Chuẩn)
げん
おう
りゅう
スパイラル
 Tên Nhật (rōmaji) Gen'ōryū Supairaru
 Loại bài Quái thú Thường
 Hệ THỦY THỦY
 Cấp sao 8 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Wyrm
 CÔNG / THỦ 2900 / 2900
 Mã số 56649609
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.