n (Đã hủy sửa đổi của 113.161.212.248 (Thảo luận) quay về phiên bản của Huykaiba)
Thẻ: rollback
(Thêm thể loại)
Thẻ: categoryselect
Dòng 8: Dòng 8:
 
|hieuung = Nếu bạn [[điều khiển]] [[quái thú]] [[Loại]]-[[Spellcaster]]: Bạn có thể [[tiết lộ]] 1 lá "[[Spellbook]]" khác trên [[tay]] bạn, sau đó chọn [[mục tiêu]] 1 [[Bài Phép Thường]] "Spellbook" trong [[Mộ bài]] của bạn, trừ "Spellbook of the Master"; [[hiệu ứng bài|hiệu ứng]] của lá này sẽ trở thành hiệu ứng của mục tiêu đó. Bạn chỉ có thể [[kích hoạt]] 1 "Spellbook of the Master" mỗi [[lượt]].
 
|hieuung = Nếu bạn [[điều khiển]] [[quái thú]] [[Loại]]-[[Spellcaster]]: Bạn có thể [[tiết lộ]] 1 lá "[[Spellbook]]" khác trên [[tay]] bạn, sau đó chọn [[mục tiêu]] 1 [[Bài Phép Thường]] "Spellbook" trong [[Mộ bài]] của bạn, trừ "Spellbook of the Master"; [[hiệu ứng bài|hiệu ứng]] của lá này sẽ trở thành hiệu ứng của mục tiêu đó. Bạn chỉ có thể [[kích hoạt]] 1 "Spellbook of the Master" mỗi [[lượt]].
 
|engdes=If you control a Spellcaster-Type monster: You can reveal 1 other "Spellbook" card in your hand, then target 1 "Spellbook" Normal Spell Card in your Graveyard, except "Spellbook of the Master"; this card's effect becomes that target's effect. You can only activate 1 "Spellbook of the Master" per turn.}}
 
|engdes=If you control a Spellcaster-Type monster: You can reveal 1 other "Spellbook" card in your hand, then target 1 "Spellbook" Normal Spell Card in your Graveyard, except "Spellbook of the Master"; this card's effect becomes that target's effect. You can only activate 1 "Spellbook of the Master" per turn.}}
  +
[[Thể_loại:Earthbound Immortal]]

Phiên bản lúc 05:35, ngày 31 tháng 3 năm 2015

Spellbook of the Master
セフェルの()(どう)(しょ)
SpellbookoftheMaster.png
Nhóm liên quan Spellbook
Loại bài Bài Phép SPELL.svg
Phân nhánh Bài Phép Thông thường Normal-N.svg
Mã số 56981417
Mô tả Hiệu ứng
Nếu bạn điều khiển quái thú Loại-Spellcaster: Bạn có thể tiết lộ 1 lá "Spellbook" khác trên tay bạn, sau đó chọn mục tiêu 1 Bài Phép Thường "Spellbook" trong Mộ bài của bạn, trừ "Spellbook of the Master"; hiệu ứng của lá này sẽ trở thành hiệu ứng của mục tiêu đó. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Spellbook of the Master" mỗi lượt.
English Description
If you control a Spellcaster-Type monster: You can reveal 1 other "Spellbook" card in your hand, then target 1 "Spellbook" Normal Spell Card in your Graveyard, except "Spellbook of the Master"; this card's effect becomes that target's effect. You can only activate 1 "Spellbook of the Master" per turn.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.