FANDOM


Spellbook Magician of Prophecy
()(どう)(しょ)() バテル
SpellbookMagicianofProphecy-BLLR-EN-UR-1E
 Tên Việt Batel, Ma Đạo Thư Sinh
 Tên Nhật (Kana)
どう
しょ
し バテル
 Tên Nhật (Chuẩn)
どう
しょ
バテル
 Tên Nhật (rōmaji) Madōshoshi Bateru
 Tên Nhật (Dịch) Batel the Magical Spellbook Keeper
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỦY THỦY
 Cấp sao 2 CG StarCG Star
 Loại Spellcaster / Effect
 CÔNG / THỦ 500 / 400
 Mã số 14824019
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.