FANDOM


Spellbinding Circle
(ろく)(ぼう)(せい)(じゅ)(ばく)
SpellbindingCircle-YGLD-EN-C-1E
 Tên Việt Thần Chú Lục Vong Tinh
 Tên Nhật (Kana)
ろく
ぼう
せいの
じゅ
ばく
 Tên Nhật (Chuẩn)
ろく
ぼう
せい
の呪
じゅ
ばく
 Tên Nhật (rōmaji) Rokubōsei no Jubaku
 Tên Nhật (Dịch) Curse of the Hexagram
 Tên Hàn 육망성의저주
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Duy trì Continuous
 Mã số 18807108
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác