FANDOM


Spell Striker
マジック・ストライカー
SpellStriker-SR03-EN-C-1E
 Tên Việt Ma Đình Sư
 Tên Nhật マジック・ストライカー
 Tên Nhật (rōmaji) Majikku Sutoraikā
 Tên Nhật (Dịch) Magic Striker
 Tên Hàn 매직 스트라이커
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Loại Warrior / Effect
 CÔNG / THỦ 600 / 200
 Mã số 93187568
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.