FANDOM


Speedroid Skull Marbles
SR(スピードロイド)ビードロ・ドクロ
SpeedroidSkullMarbles-MP18-EN-C-1E
 Tên Việt Cơ Khí Thần Tốc - Đầu Lâu Thuỷ Tinh Hạm
 Tên Nhật (Kana)
SR
スピードロイドビードロ・ドクロ
 Tên Nhật (Chuẩn) SR
スピードロイド
ビードロ・ドクロ
 Tên Nhật (rōmaji) Supīdoroido Bīdoro Dokuro
 Tên Nhật (Dịch) Speedroid Glass Skull
 Tên Hàn SR(스피드로이드) 비드로 도크로
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ PHONG PHONG
 Cấp sao 7 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Machine / Effect
 CÔNG / THỦ 0 / 3000
 Mã số 35494087
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.