FANDOM


Speedroid Dominobutterfly
SR(スピードロイド)ドミノバタフライ
SpeedroidDominobutterfly-DPDG-EN-UR-1E
 Tên Nhật (Kana)
SR
スピードロイドドミノバタフライ
 Tên Nhật (Chuẩn) SR
スピードロイド
ドミノバタフライ
 Tên Nhật (rōmaji) Supīdoroido Dominobatafurai
 Tên Hàn SR(스피드로이드) 도미노버터플라이
 Loại bài Quái thú Dao động
 Hệ PHONG PHONG
 Cấp sao 2 CG StarCG Star
 Giới hạn Dao động PendulumScale 8
 Loại Machine / Pendulum / Tuner / Effect
 CÔNG / THỦ 100 / 300
 Mã số 28151978
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.