Soul Rope
(たましい)(つな)
SoulRope-SDMY-EN-C-1E.png
 Tên Việt Sợi Dây Linh Hồn
 Tên Nhật (Kana)
たましいの
つな
 Tên Nhật (Chuẩn)
たましい
の綱
つな
 Tên Nhật (rōmaji) Tamashii no Tsuna
 Tên Hàn 영혼의 줄
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy.png
 Thuộc tính Thông thường Normal.svg
 Mã số 37383714
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.