FANDOM


Soul Release
(たましい)(かい)(ほう)
SoulRelease-THSF-EN-SR-1E
 Tên Nhật (Kana)
たましいの
かい
ほう
 Tên Nhật (Chuẩn)
たましい
の解
かい
ほう
 Tên Nhật (rōmaji) Tamashii no Kaihō
 Tên Hàn 영혼의 해방
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 05758500
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]